Είστε εδώ

Γλώσσες, Επικοινωνία & Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Κοινωνικό, Οικονομικό και Τεχνολογικό Περιβάλλον

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Οικονομικών Επιστημών
  • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  1. Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
  2. Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Οικονομία - Διοίκηση
Γλώσσα, επικοινωνία, διοίκηση
01/09/2020 - 30/09/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Αξιολόγηση Φακέλου