Είστε εδώ

Βιολογική Γεωργία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών (Ρωσσία)
  1. Βιολογική Γεωργία
Απόφοιτοι Τμημάτων Γεωπονίας
  1. Γεωπονικές Επιστήμες
Βιολογική γεωργία, βιολογικά προϊόντα, αγροοικοσύστημα, καλλιέργειες, οικολογία, φυσιολογία και περιβάλλον, διαχείριση εδάφους και υδάτων, μύκητες, βακτήρια και Ιοί - Οικολογία και διαχείριση ζιζανίων, συστήματα καλλιέργειας, μετασυλλεκτική διαχείριση προϊόντων

Τμήμα: Αγροτικό και Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου