Είστε εδώ

Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Νομοθεσία Τροφίμων, Νομοθεσία Ποτών, Κανονισμοί Ε.Ε.
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα
75
Ναι
50
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου