Είστε εδώ

Κλινική και Χειρουργική Ανατομία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Χειρουργική ανατομία, Κλινική ανατομία, Εφαρμοσμένη ανατομία, Επιφανειακή ανατομία, Ακτινοανατομία, Ενδοσκοπική ανατομία
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)
-

-

-
-
-
120
Όχι
40
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου