Είστε εδώ

Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Δίκτυα Επικοινωνιών
  2. Ασφάλεια Συστημάτων
Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
δίκτυα, ασφάλεια δικτύου, κρυπτογραφία,οπτοηλεκτρονικά συστήματα, διαδίκτυο αντικειμένων
15/09/2018 - 01/10/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου