Είστε εδώ

Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Οικονομική Ανάλυση
  2. Πολιτική Οικονομία
  3. Εφαρμοσμένη Οικονομετρική Ανάλυση
  4. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Οικονομική Ανάλυση, Πολιτική Οικονομία, Οικονομετρική Ανάλυση, Τουρισμός
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-