Είστε εδώ

Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
ψηφιακά μέσα, υπολογιστική νοημοσύνη, τεχνητή όραση, χρονοσειρές, τεχνητή νοημοσύνη
15/09/2018 - 01/10/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου