Είστε εδώ

Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφορική, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (πχ. Φυσικής (Physics), Μαθηματικών (Mathematics), Χημείας (Chemistry) κλπ.) ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή συναφών τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής
ανοιχτες τεχνολογίες υλικου, λογισμικο, συνεργατικες τεχνολογιες, αλληλεπιδραση ανθρωπου-υπολογιστη, αναλυση δεδομενων
15/09/2018 - 01/10/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου