Είστε εδώ

Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής από Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
Μηχανικη μαθηση, αναλυση κοινωνικων δικτυων, μεγαλα δεδομενα, σημασιολογικος ιστος, βασεις δεδομενων
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός
15/09/2018 - 01/10/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου