Είστε εδώ

Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Νομικές Επιστήμες
Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, Εγκληματολογία-Σωφρονιστική
20/08/2020 - 31/08/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
30
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου