Είστε εδώ

Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος)
  1. Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων
  2. Νομική και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων
Απόφοιτοι ΑΕΙ
  1. Νομικές Επιστήμες
Ποινικό Δίκαιο, Εξαρτήσεις
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις
21/05/2020 - 31/07/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
70
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου