Είστε εδώ

Πολιτικές Επιστήμες

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Πολιτική Ανάλυση
  2. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία
  3. Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές
  4. Διακυβέρνηση
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
  1. Κοινωνικές Επιστήμες
Ανάλυση, Φιλοσοφία, Ιστορία, Διακυβέρνηση

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά. Ωστόσο, καθώς η βασική βιβλιογραφία είναι ξενόγλωσση, απαιτείται η εξοικείωση των εισακτέων με μια ξένη γλώσσα (καλή γνώση).

14/11/2016 - 16/12/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
80
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου