Είστε εδώ

Δια Βίου Μάθηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση - Επιστήμες της Αγωγής

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Παιδαγωγικές Επιστήμες
  2. Κοινωνικές Επιστήμες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
-

-

-
4 εξάμηνα
120
Όχι
30
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου