Είστε εδώ

Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Ευρωπαϊκή Δηµοσιογραφία
  2. Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισμός και Επικοινωνία
  3. Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δηµοσιογραφία Κρίσεων
Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ
Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας, Επικοινωνία Διακινδύνευσης, Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι της 1ης ειδίκευσης μπορούν να εργαστούν ως δημοσιογράφοι ειδικά στον τομέα της ευρωπαϊκής Ένωσης/κοινωνίας/πολιτικής/πολιτισμού. Οι απόφοιτοι της 2ης ειδίκευσης μπορούν να εργαστούν ως δημοσιογράφοι αλλά και στον ευρύτερο ενημερωτικό τομέα ως παραγωγοί/διαχειριστές περιεχομένου, ειδικά στον τομέα των διαδικτυακών /κοινωνικών μέσων. Οι απόφοιτοι της 3ης ειδίκευσης μπορούν να εργαστούν ως δημοσιογράφοι, με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος/επιστήμης/υγείας/ κρίσεων, καθώς και στην επικοινωνιακή διαχείριση των ανωτέρω θεματικών περιοχών.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
01/02/2016 - 10/09/2016

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
45
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου