Είστε εδώ

Μουσειολογία- Διαχείριση Πολιτισμού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’)
μουσειολογία / διαχείριση πολιτισμού / πολιτισμός /
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτισμού
- 10/10/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου