Είστε εδώ

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Ιατρικής
  • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
  • Μουσικών Σπουδών
  • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΤΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΔΠΜΣ.
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών
-

-

-
-
3 εξάμηνα
90
Όχι
45
-
-
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου