Είστε εδώ

Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
 1. Αγία Γραφή
 2. Πατερική Γραμματεία και Αγιολογία
 3. Θρησκειολογία
 4. Εκκλησιαστική Ιστορία
 5. Δογματική και Συμβολική Θεολογία
 6. Ελληνισμός και Ορθοδοξία
 7. Λειτουργική
 8. Βυζαντινή και Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη
 9. Βυζαντινή Μουσικολογία - Υμνολογία
 10. Κανονικό Δίκαιο
 11. Ποιμαντική και Ποιμαντική Ψυχολογία
 12. Παιδαγωγική - Χριστιανική Παιδαγωγική
 13. Χριστιανική Ηθική και Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θεολογικών Σχολών, καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 2. Κοινωνικές Επιστήμες
Ορθόδοξη Θεολογία, Χριστιανικός Πολιτισμός, Εκκλησία, Κειμενική Παράδοση

Χαρακτηριστικά: Eξειδίκευση της επιστημονικής θεολογικής έρευνας και γνώσης με σκοπό να καλύψει θεολογικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και εκκλησιαστικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
64
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου