Είστε εδώ

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Γεωπονίας
  1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
Διπλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας, καθώς και διπλωματούχοι / πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Σχεδιασμός Τοπίου, Σχεδιασμός Αστικών Χώρων, Αειφόρος Σχεδιασμός, Οικολογία, Περιβάλλον, Τοπίο

Χαρακτηριστικά: Το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου παρέχει βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που καθιστούν τους απόφοιτούς του ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας γνώσης, η εφαρμογή της οποίας έχει άμεση επίπτωση στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αποκατάσταση του τοπίου, την αναβάθμιση και τον αειφόρο σχεδιασμό, προγραμματισμό του περιβάλλοντος, αστικού, αγροτικού ή φυσικού.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Αρχιτεκτονική Τοπίου
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου