Είστε εδώ

Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Γεωπονίας
  • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
  • Θεολογίας
  • Νομικής
  1. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  2. Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός
  3. Πολιτιστικός - Θρησκευτικός Τουρισμός
Γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.
  1. Κοινωνικές Επιστήμες
Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Αειφόρος Τουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, Θρησκευτικός Τουρισμός.

Τέλη Φοίτησης: Τα δίδακτρα καταβάλονται σε 3 ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου.

28/06/2019 - 30/09/2019

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
50
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση