Είστε εδώ

Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Γλωσσολογία
  2. Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
  3. Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Θεωρητική Γλωσσολογία, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Διδασκαλία της Αγγλικής, Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, Ψηφιακά Μέσα, Εκπαίδευση

Τέλη Φοίτησης: 2500,00 ευρώ για το ΔΜΣ στη Γλωσσολογία
3000,00 ευρώ για το ΔΜΣ στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
3000,00 ευρώ για το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

Υποτροφία: Σύμφωνα με το ποσοστό που ορίζει ο νόμος 4485/2017

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
95
27.5
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Αξιολόγηση Φακέλου