Είστε εδώ

Νεοελληνικές Σπουδές και Πολιτισμός (Ευρωπαϊκός, Βαλκανικός, Ανατολικός)

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
  1. Νεοελληνική Λογοτεχνία
  2. Συγκριτική Γραμματολογία, Θεωρία της Λογοτεχνίας
  3. Μετάφρασης και Μεταφρασιολογίας
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
-
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-