Είστε εδώ

Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πανεπιστήμιο Τουλούζης (Γαλλία)
Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Νομικές Επιστήμες
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Κοινωνικό Δίκαιο

Χαρακτηριστικά: Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου και οι εξετάσεις αυτών πραγματοποιούνται στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Toulouse Capitole.
Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και οι εξετάσεις αυτών πραγματοποιούνται στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Κάθε Πανεπιστήμιο μπορεί να επιλέξει μέχρι επτά (7) φοιτητές.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο
10/06/2020 - 15/07/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
2 εξάμηνα
60
Όχι
14
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου