Είστε εδώ

Συστηματική Φιλοσοφία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
05/09/2018 - 05/10/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Ναι
25
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση