Είστε εδώ

Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Νομικής
  • Πολιτικών Επιστημών
  1. Ιστορία της Φιλοσοφίας
  2. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο
01/09/2018 - 28/09/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Ναι
30
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση