Είστε εδώ

2019 Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία
  2. Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Διδακτική, Μεταφρασεολογία
19/08/2019 - 06/09/2019

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Ναι
24
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση