Είστε εδώ

Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Ηλεκτρονική
  2. Τηλεπικοινωνίες
Aπόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, Σχολής Ικάρων καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Θετικές Επιστήμες
  2. Τεχνολογικές Επιστήμες
Ηλεκτρονική, Αναλογικά Κυκλώματα, Ψηφιακά Κυκλώματα, Μικροηλεκτρονική, Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Τηλεπικοινωνίες, Κεραίες, Μικροκυματικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)
27/08/2018 - 21/09/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
8 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
120
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου