Είστε εδώ

Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Χημείας
  • Ιατρικής
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Θετικών Επιστημών (Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας κ.τ.λ), Πολυτεχνείου και Ιατρικών Σχολών του εσωτερικού ή των αντίστοιχων τµηµάτων επίσηµα αναγνωρισµένων από το Ελληνικό κράτος ιδρυµάτων του εξωτερικού.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες
-

-

-
4 εξάμηνα
120
Όχι
25
-
-
-