Είστε εδώ

ΠΜΣ στα Μαθηματικά

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Θεωρητικά Μαθηματικά
  2. Στατιστική και Μαθηματική Μοντελοποίηση
  3. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
  1. Θετικές Επιστήμες

Τέλη Φοίτησης: Δεν υπάρχουν τέλη φοίτησης

Χαρακτηριστικά: Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σε δύο φάσεις.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Μαθηματικών
-

-

-
3 εξάμηνα
120
Ναι
45
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου