Είστε εδώ

Υδατικοί Πόροι

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Απόφοιτοι Τμημάτων ή Σχολών Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς απόφοιτοι Τμημάτων Γεωπονίας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και λοιπών συναφούς αντικειμένου Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
  2. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Επιφανειακοί Υδατικοί Πόροι, Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι, Προσομοίωση, Στατιστική Ανάλυση, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ποιότητα Υδατικών Πόρων
-

-

-
2 εξάμηνα
75
Όχι
10
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
-