Είστε εδώ

Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Θεατρολογική ειδίκευση
  2. Θεατροπαιδαγωγική ειδίκευση
  3. Καλλιτεχνική ειδίκευση
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Η Θεατρική Παράσταση: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική
-

-

-
-
3 εξάμηνα
Όχι
20
-
-
-