Είστε εδώ

Η θεατρική παράσταση: ιστορία, θεωρία και πρακτική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Θεατρολογική ειδίκευση
  2. Θεατροπαιδαγωγική ειδίκευση
  3. Καλλιτεχνική ειδίκευση
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Η Θεατρική Παράσταση: Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
25
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου