Είστε εδώ

Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Δημόσια Υγεία
  2. Πολιτική Υγείας
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που ενδιαφέρονται για τη Δημόσια Υγεία και την Πολιτική Υγείας, πιθανόν εργάζονται ή προσδοκούν να εργαστούν σε φορείς Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας.
  1. Επιστήμες Υγείας
Δημόσια Υγεία Πολιτική Υγείας κοινωνίας και περιβάλλον παγκόσμια διακυβέρνηση της υγείας συστήματα υγείας
-

-

-
-
4 εξάμηνα
120
Όχι
20
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου