Είστε εδώ

Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Δημόσια Υγεία
  2. Πολιτική Υγείας
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που ενδιαφέρονται για τη Δημόσια Υγεία και την Πολιτική Υγείας, πιθανόν εργάζονται ή προσδοκούν να εργαστούν σε φορείς Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας.
  1. Επιστήμες Υγείας
Δημόσια Υγεία, Πολιτική Υγείας, κοινωνία και περιβάλλον, παγκόσμια διακυβέρνηση της υγείας, συστήματα υγείας,
10/06/2020 -

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου