Είστε εδώ

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Επιστήμες Υγείας
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Γενική Ιατρική
10/06/2020 -

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
10
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου