Είστε εδώ

Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Οικολογία - προστασία - διατήρηση φύσης
  2. Τεχνικά έργα, παραγωγή και αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας
  3. Διαχείριση - ανάπτυξη δασών και φυσικών πόρων
-

-

-
3 εξάμηνα
5 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
Όχι
36
-
-
-