Είστε εδώ

Κινησιολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Κινησιολογία
  1. Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κινησιολογία

Τέλη Φοίτησης: Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Κινησιολογία
ΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018
-

Ελλάδα

Σέρρες
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Αξιολόγηση Φακέλου