Είστε εδώ

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  1. Νομικές Επιστήμες
Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
26/05/2021 - 12/07/2021

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
70
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου