Είστε εδώ

Ψυχολογίας

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
  2. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
  3. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
  4. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
35
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-