Είστε εδώ

Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής και Νοσηλευτικής κάτοχοι διπλωμάτων/πτυχίων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.
  1. Επιστήμες Υγείας
Χειρουργική, Θυρεοειδής, Παραθυρεοειδείς, Αδένες

Χαρακτηριστικά: Ο αριθμός εισακτέων θα αυξηθεί στους 40 υπό την προϋπόθεση έκδοσης ΦΕΚ πριν την έναρξη των μαθημάτων.

01/06/2020 - 31/07/2020

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
6 εξάμηνα (μερικής φοίτησης)
90
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου