Είστε εδώ

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Αγία Γραφή
  2. Πατρολογία και Αγιολογία
  3. Εκκλησιαστική Ιστορία
  4. Δογματική Θεολογία
  5. Λειτουργική
  6. Κανονικό Δίκαιο
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Θεολογίας και άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι ΜΔΕ ή διδακτορικού διπλώματος, των οποίων η γνωστική περιοχή είναι συναφής με την κατεύθυνση του ΠΜΣ του Τμήματος, την οποία πρόκειται να επιλέξουν.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Κοινωνικές Επιστήμες
Ορθόδοξη Θεολογία, Εκκλησία
Studies in orthodox Theology
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
42
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου