Είστε εδώ

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Κλινική Ψυχολογία
  2. Κλινική Νευροψυχολογία
  3. Σχολική Ψυχολογία
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ Ψυχολογίας της ημεδαπής, 2 Απόφοιτοι ΑΕΙ Ψυχολογίας της αλλοδαπής, εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους και προσκομιστεί η πράξη αναγνωρίσεως ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους με τα αντίστοιχα ελληνικών πανεπιστημίων.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Νευροψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία

Χαρακτηριστικά: Επιπλέον εισακτέοι: 1 υπότροφος του ΙΚΥ και 1 αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ή σε δομές εκπαίδευσης ως κλινικοί, σχολικοί ψυχολόγοι ή ως νευροψυχολόγοι.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
150
Όχι
18
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου