Είστε εδώ

Διερμηνεία και Μετάφραση

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Φιλολογίας
  • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  1. Διερμηνεία
  2. Μετάφραση
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσες, Διερμηνεία, Μετάφραση

Χαρακτηριστικά: Η κατεύθυνση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ έχει το ευρωπαϊκό label EMT της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετέχει στο Πρόγραμμα AGORA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρακτική άσκηση. Η κατεύθυνση Διερμηνείας επιχορηγείται και έχει παιδαγωγική υποστήριξη από την Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόφοιτοι διερμηνείς του ΔΠΜΣ μπορούν να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στην ελληνική καμπίνα στις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Διερμηνεία και Μετάφραση
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
37
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου