Είστε εδώ

Βιολογία της Άσκησης και Ειδική Φυσική Αγωγή

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
  1. Βιολογία της Άσκησης
  2. Ειδική Φυσική Αγωγή
Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
  1. Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  2. Επιστήμες Υγείας
Υγεία, Βιολογία της Άσκησης, Εδική Φυσική Αγωγή, Εκπαίδευση

Τέλη Φοίτησης: Δεν έχει λειτουργήσει το πρόγραμμα και δεν έχει αποφασιστεί το ύψος τον διδάκτρων.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
40
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου