Είστε εδώ

Γλώσσα και Πολιτισμός στον Γερμανόφωνο Χώρο

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Γλωσσολογίας - Διδακτικής
  2. Λογοτεχνίας - Πολιτισμού
Πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Φιλολογικές Επιστήμες
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
14
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου