Είστε εδώ

Επιστήμες της Γλώσσας και του Πολιτισμού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Μετάφραση, Επικοινωνία και Εκδοτικός Χώρος
  2. Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμοί
  3. Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση
  4. Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ με γλωσσικές ή παιδαγωγικές ή ανθρωπιστικές σπουδές
2. Απόφοιτοι ΤΕΙ Λογοθεραπείας, Εφαρμογών Ξένω Γλωσσών στην Διοίκηση και το Εμπόριο, Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας, Τουριστικών Επαγγελμάτων
Γλωσσική Τεχνολογία, Γλωσσική Παθολογία, Μετάφραση και Επικοινωνία, Λογοτεχνία και Πολιτισμός

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γλώσσες διδασκαλίας: Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση: Αγγλικά & Ελληνικά Μετάφραση, Επικοινωνία και Εκδοτικός Χώρος: Ιταλικά, Ελληνικά & Ισπανικά Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμοί: Ιταλικά & Ελληνικά Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση: Ελληνικά & Αγγλικά

Τέλη Φοίτησης: Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση: 1.500€ - 2.500€
Μετάφραση, Επικοινωνία και Εκδοτικός Χώρος: 1.300€ - 2.300€
Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμοί: 300€ - 2.300€
Γλωσσικές διαταραχές και εκπαιδευτική παρέμβαση: 1.500€ - 2.500€

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε Δημόσια και Ιδιωτική εκπαίδευση και εξειδικευμένα κέντρα σχετικά με την ειδικότητά τους.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
120
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου