Είστε εδώ

Υπολογιστική Φυσική

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
1. Απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
2. Απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
3. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Υπολογιστική Φυσική, Αριθμητικές Μέθοδοι, Πολύπλοκα Συστήματα, Προσομοιώσεις Μεγάλης Κλίμακας
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Υπολογιστική Φυσική
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου