Είστε εδώ

Φυσική και Τεχνολογία Υλικών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Χημείας
  • Χημικών Μηχανικών
  • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γκρενόμπλ (Γαλλία)
1. Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής
2. Απόφοιτοι Τμημάτων Χημείας
3. Απόφοιτοι Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
4. Απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Φυσική Υλικών, Τεχνολογία Υλικών, Ανάπτυξη και Κατεργασία Υλικών, Ιδιότητες και Χαρακτηρισμός Υλικών, Προσομοίωση Υλικών

Τμήμα: Συνεργασία με ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, CNRS (Centre National de la Researche Scientifique, Γαλλία)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Επιλεγμένος αριθμός μαθημάτων προσφέρεται στα Αγγλικά για εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν ένα στέρεο υπόβαθρο θεωρητικών και πειραματικών γνώσεων, καθώς και υπολογιστικών εργαλείων στη Φυσική και Τεχνολογία των Υλικών και των εφαρμογών τους, που τους καθιστά ικανούς να καταλάβουν θέσεις εργασίας ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα (βιομηχανία, εκπαίδευση, έρευνα).

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Φυσική και Τεχνολογία Υλικών
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου