Είστε εδώ

Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών
  2. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων
1. Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής
2. Απόφοιτοι Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
3. Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής
4. Απόφοιτοι Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών
5. Απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης Τεχνολογίας
6. Απόφοιτοι Τμημάτων Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνικών Σχολών
7. Απόφοιτοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Ηλεκτρονική, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών, Ψηφακά Συστήματα

Χαρακτηριστικά: Το ΜΔΕ είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α’ (χωρίς εξετάσεις).
Οι απόφοιτοι καλύπτουν θέσεις σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που δραστηριοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρονική και την Πληροφορική. Επίσης, καλύπτουν θέσεις σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα ενώ στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση εργοδηγών και τεχνικών στους αντίστοιχους τομείς. 

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
20
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου