Είστε εδώ

Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Χημείας
  • Ιατρικής
  1. Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Νανοτεχνολογία
  2. Νανομηχανική και Νανοϋλικά
  3. Νανοιατρική και Νανοβιοτεχνολογία
1. Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
2. Απόφοιτοι Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών
3. Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικών Σχολών
4. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  1. Τεχνολογικές Επιστήμες
Νανοτεχνολογία, Νανοϋλικά, Νανοϊατρική, Νανοβιοτεχνολογία, Λεπτά Υμένια
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
25
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου