Είστε εδώ

Φυσική του Περιβάλλοντος

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
1. Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Γεωλογίας, Βιολογίας)
2. Απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών (Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων)
3. Πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ
4. Απόφοιτοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
  1. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες
Περιβάλλον, Ατμόσφαιρα, Εφαρμογές Φυσικής

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες: (i) στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα, (ii) στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με τη διαχείριση του Περιβάλλοντος, και, (iii) στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Φυσική του Περιβάλλοντος
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
10
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου