Είστε εδώ

Μαθηματικών

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  1. Θεωρητικά Μαθηματικά
  2. Στατιστική και Μοντελοποίηση
  3. Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου
1. Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών
2. Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ
  1. Θετικές Επιστήμες
Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική, Θεωρία Ελέγχου
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως ΠΜΣ στα Μαθηματικά
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
45
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου