Είστε εδώ

Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Χημείας
  • Πανεπιστήμιο Εβόρας (Πορτογαλία)
  • Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα Ρώμης (Ιταλία)
Πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και άλλων συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Συντήρησης
Επιστήμη υλικών αρχαολογικού ενδιαφέροντος, Χημικές διεργασίες, Υλικά

Τμήμα: Πανεπιστήμιο Εβόρας

Υποτροφία: To πρόγραμμα προσφέρει έναν αριθμό υποτροφιών σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών.  Οι υποτροφίες  περιλαμβάνουν το ποσό των διδάκτρων (8000 ευρώ συνολικά για πολίτες της Ε.Ε.,  16.000 για πολίτες τρίτων χωρών), ασφαλιστική κάλυψη, συνεισφορά στα έξοδα ταξιδίων και πρώτης εγκατάστασης και επίδομα 1000 ευρώ/μήνα. Σημειωτέον, ότι το μηνιαίο επίδομα δεν δίνεται στους φοιτητές κατά τη διάρκεια σπουδών στη χώρα καταγωγής τους. Επομένως, οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται μηνιαίο επίδομα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη Πορτογαλία και την Ιταλία.
Για τους φοιτητές που δεν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν υποτροφία ισχύουν μειωμένα δίδακτρα 1200 ευρώ το εξάμηνο ή 4800 ευρώ συνολικά για όλη τη διάρκεια σπουδών.

-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-